Tarihçe

Resim YOk

TARİHÇESİ   

Antik çağdaki isminin Selymbria veya Selybria olduğu bilinen kent, doğal bir limana sahip olması ve önemli ticaret yollarının üzerinde bulunması sebebiyle her dönemde önemini korumuştur. Silivri şehri bugünkü kasabanın yanındaki koyun doğusunda Marmara'ya hakim 56 m. yüksekliğinde dik ve sarp bir tepenin üzerinde kurulmuştur. Zamanla bu tepenin etrafı surlarla çevrilmiştir. Bugün bu yere Fatih Mahallesi denilmektedir. Şehir zamanla gelişerek surların dışına çıkmış ve yayılmıştır. Silivri Marmara Denizi kıyısında ( Propontis kıyısında İstanbul Byzantiun ) ve Marmara Ereğlisi ( Perintos ) arasındadır. Antik devirde Trakya doğuda Karadeniz, güneyde Marmara Denizi ve Ege Denizi, batıda Nestos nehri, kuzeyde Tuna Nehri ile çevrili bulunuyordu. Konumuzu oluşturan Selybria kenti de işte bu sınırlar içinde bulunmaktadır. Gerek Trakya bölgesinin gösterdiği kültür buluntularının ve gerekse Kınalı Köprü Prehistorik keramiklerinin benzerlerine Anadolu'da ve Troia 1'da rastlanılması bir kültür alışverişi olduğunu kanıtlamakta ve M.Ö. 3000 yıla kadar inen yerleşim yerlerinin varlığını ispatlamaktadır. Selymbria Kostantinopolis'in kurulmasıyla beraber yol şebekesine ve sadece 60 km. uzaklıkta bulunan imparatorluk başşehrinin ekti alanı içine girdi. Bundan sonra Selybria bir Bizans kenti o6larak Türkler tarafından alınıncaya kadar varlığını sürdürdü. Anastasius'tan sonra Justinus ondan sonra da 1. Justinianus ( 527-565 ) başa geçti. Justinianus zamanında ticaret ve sanatta önemli ilerlemeler oldu. Kontantianapolis Asya ile Avrupa arasında önemli bir ticaret merkezi idi. Bu ticarette ağırlık, Çin ve Hindistan'a yapılan alışverişte idi. Bizanslı ticaret casusları Çin'den ipekçiliği öğrenerek ipek böceğini Bizans'a getirmeleri 1. Jüstinianus zamanına rastlar. Bizansta ipek üretimi bir anda değer kazandı. O devirde ipekçiliğe o kadar çok önem verildi ki; İmparatorun emri ile Silivri ve yöresine bol miktarda dut ağacı ektirilerek, ipekçiliğin Silivri'ye de girmesine neden oldu. 10. yüzyılda Silivri çok zengin bir ticaret merkezi idi. Bolluk ve gönençlerini ticarete borçlu idi. İpekçilik, şarapçılık ve ziraat çok ilerlemiş durumda olup, ürünleri buradan her tarafa ihraç ediliyordu. İoannes Kantakuzenus, 1344 yılında kızı Teodora'yı Sultan Orhan'a vererek onun desteğini sağladı. Teodora'nın düğünü Silivri'de yapıldı. Bu evlilikten Hali isminde bir şehzadeleri dünyaya geldi. Bu evliliğe karşılık Sultan Orhan Kantakuzenus'a Trakya'da çarpışmak için 6000 kişilik bir kuvvet gönderdi. Kantakuzenus, tahtı böylece ele geçirdikten sonra Sırplara karşı giriştiği savaşta Osmanlıların büyük yardımlarını gördü .Bu savaştan sonra Türklerin çoğu Trakya'da yerleşip kaldılar. Sultan Orhan,Türk boylarının Trakya'da ele geçen topraklara yerleşmesini sağladı. Sultan Murat zamanında daha da arttı.1402 yılında Anadolu'yu istila eden Timur'un ordularından kaçan Türkler Trakya'ya gelip yerleşmişlerdir. Hatta bu devirde Trakya'daki Türkler Anadolu Türklerinden daha fazla idi. İşte Bu gün Trakya'da bulunan yerli Türklerin kökeni bu göçlerle gelenlerdir. Bunların bir çoğu önce Balkanlara yerleşmiş bir zaman sonrada Trakya'daki bu gün yaşadıkları yerlere gelip,orada kalmışlardır. Bugün bunların ilk gelenlerin torunlarına "GACAL" denilmektedir. Balkanların diğer bölgelerinden gelip yerleşenlerine de "YÖRÜK" denilmektedir. Bu Gacal ve Yörükler bu güne kadar eski örf ve ananelerini kaybetmemişlerdir. Fatih Sultan Mehmet İstanbul 'u almaya karar verince ,Rumeli Askeri Valisi Dayı Karacabey'i askerini toplayarak yol üzerindeki Bizans şehir ve kasabalarını ele geçirmesi için görevlendirdi. Karadeniz kıyısındaki Mesembria( Misivri) ,Anchialus(Ahyolu) ve Byzus(Vize) hemen teslim olarak yağma edilmekten kurtuldular. Silivri Selymbria ve Perinthos kaleleri direndiler, bunun üzerine Dayı Karacabey buraların zaptını İstanbul 'dan sonraya bırakarak İstanbul istikametinde ilerledi. İstanbul'un zaptından onbeş gün sonra Dayı Karaca Bey Trakya'ya dönerek ele geçirilmemiş kaleleri almak için Silivri önlerine geldi. Bizans diye bir şey kalmadığını gören Selymbria kalesi muhafızları yapacak bir şey kalmadığını anlayarak kalenin anahtarını Dayı Karacabey'e teslim ettiler. Fatih Sultan Mehmet 23 Mart 1453 günü İstanbul istikametinde Edirne'den hareket etti.5 Nisan Perşembe günü Konstantinopolis önlerine geldi. Ana kuvvet yola çıkmadan önce askere yolda erzak temin etmekle görevli birlik geçtikleri yerden değer bedelini vererek canlı hayvan ve zahire alarak yollarına devam ediyordu. Epivatos/Bigados(Selimpaşa) önlerine gelindiğinde Araptepe civarındaki çobanlar hayvan vermekten kaçındılar. Aynı zamanda bu kuvvete saldırdılar. Buradaki saldırıya karışmayan halk da Fatih'in emri ile buradan sürgün edildiler.Fatih'in Bizans'a saldırısı üzerine Macar Kralı Hunyadi fırsattan istifade etmek istercesine Bizans İmparatoruna yapacağı yardım karşılığında Selimbria'yı Mesembria'yı ve Limnos adasını istiyordu. Fatih İstanbul'u aldı. Böylece bu istek de yerine getirilememiş oldu. Silivri Osmanlıların idaresine geçince,kale içindeki Apokaukos Kilisesi camiye çevrilip 30-40 hane kadar Türk kale içine yerleştirildi. Zaten o zamanlar Silivri'de kale dışında ev bulunmuyordu. Bütün evler kale içindeydi. Kalede Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler oturuyordu. Türkler gelince eski halkın adet,ananelerinde ve ibadetlerinde hiçbir değişme olmadı. Bu müsamaha iyi geçinmelere sebep oldu. Yalnız Türkler kapalı alanlarda oturmaya alışkın olmadıkları için zamanla kale dışında sahil bölgesinde evler yapıp yerleşmeye başladılar. Türklerin Silivri'yeSilivri gelip yerleştikleri dönemde kalenin doğusunda Muratçeşme mevkiinde bakımlı bağ ve bahçeler bulunmaktaydı. Gayrımüslim halk geçimlerini bağcılık,şarapçılık ve ipekçilikle sağladılar. Türkler ise balıkçılık ve yoğurtçuluk alanında gelişme sağladılar. Silivri Bizans İmparatorlarının sayfiye yeri idi. Türklerin eline geçtikten sonra da uzun bir müddet aynı şekilde devam etti. Kanuni Sultan Süleyman Yapağcı Çiftliğini satın aldı. Oraya bir cami ve saray yaptırdı. Yaz aylarında saray halkı yazı burada geçirirdi. Hatta bir yaz Kanuni İstanbul'a dönerken kalyonu fırtınaya yakalanarak Silivri körfezi açıklarında batmış ve kalyonun arkasında içinde Kanuniye ait sandık içinde bulunan şemsiye ve elmas şemsiye topuzu da sulara gömülmüş olduğu ve bu sandığın hala Silivri körfezi açıklarında yattığı bilinmektedir. Celaliye çiftliğini de Piri Mehmet Paşa satın aldı,emekli olduktan sonra günlerinin bir kısmını da Silivri'de geçirmiştir. Sultan Avcı Mehmet de Yapağca Köyünde bir av köşkü yaptırmış ve burada kalmıştır. Nihayet "93" harbi yenilgisi bundan sonraki yenilgilerin habercisi oldu.8 Ekim 1912'de Balkan Savaşları başladı.Balkanlarda Bulgarlar,Yunanlılar,Sırplar ve Karadağlılar aralarında bir anlaşma yaptılar.Osmanlıların Trablusgarp Harbi ile uğraşmasından ve ülkedeki iç siyasal çekişmelerden faydalanarak 8 Ekim 1912 'de Karadağlılar Osmanlılara harp ilan ettiler. Bunun peşinden diğer Balkan devletleri de harbe girdiler. Osmanlı orduları büyük bir yenilgiye uğradı. 30 Mayıs 1913'te barış imzalandı. 30 Haziran 1913 gecesi Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan'a aniden saldırınca ikinci Balkan Harbi başladı. Bu Osmanlıların işine yaradı. Edirne'ye kadar olan Trakya bölgesini Bulgarlar'ın elinden geri aldı. 1912'de Silivri de Bulgarlar tarafından işgal edildi. Bulgarlar tarihte eşi az görülen katliamlar, tecavüzler, işkenceler ve yakıp yıkmalar şeklinde olmuştur. Bulgarların Silivri'yi işgali 9 ay sürdü. Temmuz 1913'te işgal sona erdi. Daha sonraki yıllarda,istiklal Harbinde Silivri'miz bir de Yunanlılar tarafından işgal edildi.Yunanlılar Silivri'ye 20 Temmuz 1920 ' de girdi,22 Ekim 1922'de çekilerek Silivri'yi İtalyanlara bıraktılar. Neticede 1 Kasım 1922'de İtalyanlarda çekilerek Silivri'yi Türklere teslim ettiler. Bundan sonraki yıllarda mübadele(değişim) başladı. İstiklal Harbinin bitiminde sulh masasına oturulunca Yunanistan'da kalan Türklerle,Türkiye'de kalan Rumların gelecekleri bir karar altına al
click cheaters women who cheat on their husband
women affairs read
viagra without a percription generic viagra in the us redirect
viagra tabs 100mg generic viagra austrailia link
married men who cheat online women that cheat on their husbands
dating a married man cheat women why some women cheat
when a husband cheats online why do husbands cheat
women who cheat reasons why women cheat on their husbands women who cheat on their husband
how to cheat wife i cheated on my husband cheat women
cost of abortion pill without insurance link family planning associates
post abortion care abortion clinics in liverpool how can i have an abortion
why people cheat in marriage riaservicesblog.net my fiance cheated on me
chlamydia rapid test site how do i know if i have chlamydia
abortion information what is the abortion pill abortion survivors
alternatives to abortion click abortion and pregnancy
black women white men riaservicesblog.net husbands who cheat
causes for aids jasonfollas.com annie lennox hiv positive
abortion hotline read teenage abortion statistics
std symptoms pictures phuckedporn.com symptom of chlamydia
tracking software for cell phones hidden spy app android best spy phone app
android text spy link free spyware for cell phone
all women cheat read unfaithful wife
phone spy app turbofish.com android monitoring app
text spyware for android spy cell phone best spyware app
how can i have an abortion read laws on abortion
women with hiv hiv skin rash can you get aids from kissing
std testing for free pictures of stds treatment for chlamydia and gonorrhea
prices for abortions website-knowledge.com side effects of the abortion pill
hiv facts and myths nav-connector.com hiv pictures
venereal diseases garysaggu.com natural cure for chlamydia
cheat wife megaedd.com married men affairs
all std pictures go how do you test for chlamydia
how can you get aids astrobix.com aids/hiv treatment
best android phone spy app link spy mobile app free
hiv positive dating sites read signs hiv
spy phone software android link top phone spy apps
what are the symptoms for gonorrhea blog.gildedvillage.com get tested for std
spyware phone app free spyware download for android sms spy android
why women cheat on men they love go why do men have affairs
cheat wife how many women cheat marriage affairs
reasons for abortion link abortion pills online
chlamydia gonorrhea symptoms open online std test
therapeutic abortion link happy abortion stories
my spouse cheated on me now what why do i want my wife to cheat on me want to cheat on my wife
cheaters gerarprieto.com wives cheat
women want men percent of women that cheat why most women cheat
i love my boyfriend but i cheat dream that i cheated on my boyfriend why do i cheat on my boyfriend
my husband cheated on me blog prashanthiblog.com how do i tell my husband i cheated
why women cheat with married men adventureswithtravisandpresley.com all wife cheat
my ex cheated on me just found out my husband cheated on me women that want to cheat
cheat on your wife website site how to make your wife cheat
i cheated on my girlfriend and i want her back click my girlfriend thinks i cheated on her
so your wife cheated why do i want my wife to cheat on me wives who want to cheat
i love my boyfriend but i cheat blog.perecruit.com i cheated on my boyfriend but i love him
cheat on husband read women who cheated
how many women cheat on their husbands floridafriendlyplants.com my boyfriend cheated on me with my mom
my boyfriend cheats blog.fetish-kinks.com i cheated on my boyfriend should i tell him
married looking to cheat open women cheat
should i tell my boyfriend i cheated click has my boyfriend cheated on me quiz
reason why husband cheat open why wives cheat on husbands
how to cheat on your wife go cheat on your spouse
i cheated on my girlfriend and i want her back my girlfriend thinks i cheated on her he cheated on his girlfriend with me
do you cheat on your wife link my spouse cheated on me now what
women cheat because men who have affairs why do people cheat
my husband cheated on me will he do it again trailblz.com did my husband cheat
i cheated on my husband and loved it link i wanna cheat on my husband
why husband cheat on their wife wesfincher.com why people cheat
how to spot a cheater justinbuchanan.com cheat wife
cheat on your wife website click my spouse cheated on me now what
did my boyfriend cheated on me parentpower.com i think my boyfriend cheated on me
my girlfriend cheated click my girlfriend thinks i cheated on her
why my husband cheated i cheated on my husband now what i have cheated on my husband
how to cheat your wife i cheated on my wife now what do you cheat on your wife
types of women who cheat why men cheat on beautiful women what makes married men cheat
I cheated on my boyfriend femchoice.org my husband almost cheated on me
husband watches wife cheat open women looking to cheat
why wifes cheat developersalley.com will my wife cheat again
women that cheat with married men boomasontennis.com i want an affair
why do people cheat women cheat on men marriage affairs
cheat women link will my wife cheat again
dating for married people married looking to cheat the unfaithful husband
women affair open why do women cheat
unfaithful wife go husband cheated on me
reasons married men cheat blog.ivanovtech.com reason women cheat
cheat women mapbiquity.com how to cheat husband
married affairs catching a cheater men having affairs
why most women cheat reasons women cheat cheat on my wife
xxnx.comhardcore sex stories tolobel.com indian sex stories com
looking for affair site reasons women cheat
adult baby girl stories tolobel.com mothers sex stories
bi group sex stories oral sex stories sex education stories
mom sex stories free adult erotic stories online adult intimate stories
lesbian sex stories read horny sex stories
why do wife cheat married men having affairs percentage of women who cheat
how many people cheat yodotnet.com wife cheat
cheat women read married affairs
panty lover stories adult site kristens adult stories
husband watches wife cheat go how to cheat with a married woman
bdsm gay sex stories survivingediscovery.com twinkie joke classic adult jokes jokes stories humor funny
wife adult stories open free adult book store stories pictures
will my husband cheat again keelingconsulting.com women affair
when your husband cheats cheats cheat husband
wife cheated on me tracyawheeler.com catching a cheater
illustrated adult stories kaltens sex stories bollywood sex stories only
how to catch a cheat blog.sitters4charities.org why women cheat on their husbands
sex crime stories femchoice.org maami sex stories
adult breastfeeding stories myjustliving.com sex ed stories
how to cheat wife how to catch a cheater will my wife cheat again
wife adult stories adult fetish stories naughty adult stories
nifty.org free sex stories survivingediscovery.com golden showers sex stories
adult illustrated stories click mothers sex stories
malayalam pdf sex stories blog.msafdel.ir short stories adult breastfeeding husband
free shipping coupon seansidi.com printable coupons free
free coupons printable pharmacy discount coupon pharmacy card
rx discounts coupons mertsarac.com free discount prescription card
photo walgreens coupon code ps4haber.com drug discount coupons
free coupons online vlpspeaks.com walgreens photo coupon in store
photo coupon code walgreens site rx discounts coupons
walgreens pharmacy coupon code link coupons free
pharmacy coupon go walgreens coupon code prints
free drug coupons go prescription drugs coupon
walgreens photo coupon 100 prints mtibytes.com discount online pharmacy
walgreens photo printing walgreen printable coupons rite aid coupon
walgreens photo deal rx prescription coupons walgreens prescription coupons
walgreens pharmacy coupons new prescription prints at walgreens pharmacy discounts coupons
discount pharmacy online blog.studynildana.com free pharmacy discount card
500mg ciprofloxacin where to buy ciprofloxacin 500mg antibiotic ciprofloxacin side effects
tracking software for android phone open how to spy a cell phone
spyware cell phones spyware cell phones gps location apps
cvs coupon deals link discount card prescription
where can you get an abortion emergency abortion aborted babies
cvs discount card prescription card cvs discount code
cvs 25 off coupon shauneutsey.com prescription drug card
walgreens pharmacy coupon code canada pharmacy coupon code rite aid photo coupon
free coupons walgreens photo code walgreens online photo coupons
I cheated on my wife sde.sdeblog.natchcloud.com women that cheat
what is the abortion pill blog.robard.com coupon discount
coupon for rite aid mcmurray.biz coupons rite aid
coupons for prescription drugs prescription discounts cards viagra coupons from manufacturer
cialis coupons cialis.com coupons coupon for cialis
cialis coupon 2015 cialis discount coupons cialis trial coupon
copay cards for prescription drugs blog.affordablecomfort.biz discount prescription drug card
walgreens photo promo codes wrightcontractingsi.com photo walgreens coupon code
walgreens online coupons 2016 walgreens photos coupon code walgreens in store coupon
rite aid coupon 5 off 25 blog.myexpensesonline.co.uk rite aid online coupons
pharmacy coupon news.hostnetindia.com drug store coupon
viagra online coupon go free pharmacy card
free coupon for viagra tracyawheeler.com rx coupon card
levitra pill yovi.info valtrex 0.5g
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
zofran 16 mg zofran zydis 8 mg zofran zydis 4 mg
geodon half life link geodon high
buscopan plus harshpande.net buscopan
voltaren krem nedir voltaren retard voltaren patch
vacuum aspiration procedure when can you terminate a pregnancy tell my story
trialectic definition trialect opinion trialectic definition
free abortion pill buy abortion pill the abortion pill cost
price of strattera strattera 40 mg price coupon for strattera
1 wk pregnant where to do abortion ways to terminate an early pregnancy at home
online cialis coupons cialis coupons free cialis.com coupon
ldn benefits click naltrexone moa
naltrexone and alcohol use medication naltrexone how long does naltrexone last
uses for naltrexone low dose naltrexone psoriatic arthritis revia 50 mg
what is a ldn ldn for fibromyalgia naltrexone hcl
implant for alcoholics naltrexone for pain relief what is low dose naltrexone used for
pramipexol 2 1 mg pramipexol vs ropinirol pramipexol bula
cetirizin copyfarm 10 mg immunitetog.site cetirizin english
nix creme mod fnat nix shampoo fnat nix garth sabriel